Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 01/STY/2021

Siedziba firmy ClinEdge mieści się pod adresem 108 MyrtleStreet, Quincy MA 02171, firma została zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem CSN3311528, a jej numer w Rejestrze Biura Informacji Publicznej (Information Commissioner’s Office Register) to:   ZA445878. Firma pełni funkcję administratora danych w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych. Ponadto wskazaliśmy irlandzki Organ Ochrony Danych Data Protection Authority, DPA) jako nasz główny (kompleksowo zajmujący się przetwarzaniem danych gromadzonych przez firmę) organ w zakresie ochrony danych. Nasz wyznaczony inspektor ochrony danych/wyznaczona osoba: Bob Place, z którym można się kontaktować, pisząc na adres: GDPR@clin-edge.com

Witamy w Polityce prywatności dla strony internetowej badania TRIDENT-1 („Strony internetowej”). Firma Turning Point Therapeutics nawiązała współpracę z firmą ClinEdge („ClinEdge”, „my” lub „nas”) w celu świadczenia określonych usług w ramach badania TRIDENT-1, w tym związanych z promowaniem badania, rekrutacją do badania, wsparciem ośrodka badawczego i hostingiem strony internetowej badania TRIDENT-1 („Usługi ClinEdge”).

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób ClinEdge gromadzi, wykorzystuje i ujawnia informacje o użytkownikach Strony internetowej, materiałów, aplikacji, usług, narzędzi i funkcji (zbiorczo „Usług”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji gromadzonych przez nas w następujący sposób:

 • na Stronie internetowej lub za pośrednictwem formularzy na Stronie internetowej;
 • w wiadomościach e-mail, wiadomościach tekstowych i innych wiadomościach elektronicznych w komunikacji pomiędzy użytkownikiem a stroną internetową.

Polityka prywatności nie odnosi się do informacji, które zostały zgromadzone:

 • przez nas w trybie offline lub za pomocą innych środków, w tym do informacji zgromadzonych za pośrednictwem innych środków elektronicznych lub innych stron internetowych określonych przez nas lub stronę trzecią;
 • przez firmę Turning Point Therapeutics, sponsora badania TRIDENT-1; lub
 • przez jakąkolwiek inną stronę trzecią, w tym za pośrednictwem wszelkich aplikacji lub materiałów (w tym reklam), które mogą odsyłać do Strony internetowej albo być dostępne za jej pośrednictwem.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE TAKŻE DO WIADOMOŚCI, ŻE CLINEDGE BĘDZIE OKRESOWO ZMIENIAĆ, MODYFIKOWAĆ, DODAWAĆ ALBO USUWAĆ LUB W INNY SPOSÓB AKTUALIZOWAĆ NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, PRZY CZYM INFORMACJA O ZMIANACH NA STRONIE INTERNETOWEJ ZOSTANIE PRZEKAZANA UŻYTKOWNIKOWI POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA PODANY PRZEZ NIEGO OSTATNI ADRES E-MAIL, ALBO DROGĄ PUBLIKACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB W INNY SPOSÓB ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Jeśli zmiany będą się wiązały z niewielkimi konsekwencjami dla użytkownika, o ile w ogóle, zmiany te wejdą one w życie po 7 dniach od momentu poinformowania użytkownika. Istotne zmiany wejdą w życie 30 dni po pierwszym opublikowaniu lub wysłaniu powiadomienia. W przypadku konieczności dostosowania polityki do nowych wymogów prawnych nowa polityka zacznie obowiązywać natychmiast lub zgodnie z wymogami prawa.

Jeśli nowa polityka będzie znacząco ograniczać ochronę prywatności w porównaniu do wcześniej gwarantowanego zakresu, użytkownik ma prawo nie zaakceptować jej zasad i zaprzestać korzystania z Usług, zanim nowa polityka wejdzie w życie. Dalsze korzystanie ze Strony internetowej po wejściu w życie nowej polityki oznacza, że użytkownik akceptuje nową politykę.

Gromadzone przez nas informacje

Gromadzimy pewne informacje na temat użytkownika na potrzeby świadczenia Usług ClinEdge lub by określić zgodność cech pacjenta z wymogami badania naukowego i wykorzystujemy te informacje w celu spełnienia wymogów prawnych, ustawowych i umownych.

Nie będziemy wykorzystywać informacji zgromadzonych na temat użytkownika w żadnym innym celu bez jego zgody, z wyjątkiem celów określonych w niniejszej Polityce prywatności lub w przypadku, gdy istnieje taki wymóg prawny.

Podczas korzystania użytkownika z Usług gromadzimy określone dotyczące go dane („Dane osobowe”) w następującej postaci:

 • „Informacje umożliwiające identyfikację tożsamości”, czyli informacje identyfikujące użytkownika (bezpośrednio lub pośrednio), w tym:
 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia, wiek;
 • kod pocztowy;
 • prywatny lub służbowy adres e-mail;
 • numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;
 • dane zdrowotne/medyczne.
 • „Informacje zbiorcze”, czyli informacje, które nie identyfikują użytkownika w sposób bezpośredni ani też pośredni, i które w sensowny sposób nie mogłyby posłużyć do jego zidentyfikowania.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkownika

Gromadzimy informacje w następujący sposób:

 • Korzystanie z Usług: zbieramy dane osobowe, które użytkownik nam przekazuje, gdy:
  • wypełnia formularz zgłoszeniowy z myślą o skorzystaniu z potencjalnych możliwości oferowanych w ramach badania;
  • wprowadza informacje do Usług;
  • tworzy samodzielnie wygenerowane treści;
  • zamawia u nas produkty, usługi lub informacje;
  • uczestniczy w dyskusjach na forach publicznych lub w innych aktywnościach za pośrednictwem Usług; lub
  • wchodzi w jakąkolwiek inną interakcję z nami albo z Usługami.
 • Analityka internetowa i automatyzacja marketingu: korzystamy z narzędzi analitycznych stron trzecich w celu lepszego poznania, kto i w jaki sposób korzysta z Usług oraz w celu określenia, jak można udoskonalić efektywność i zawartość Usług. Korzystamy również z narzędzi do automatyzacji marketingu należących do stron trzecich w celu zoptymalizowania naszych działań marketingowych.

Praktyki prywatności takich firm będących stronami trzecimi podlegają ich własnym politykom prywatności. Prosimy o zapoznanie się z tymi politykami, odwiedzając stronę: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Od czasu do czasu będziemy zmieniać naszych dostawców usług analitycznych i marketingowych i przy każdej aktualizacji tej polityki będziemy przekazywać dodatkowe informacje na temat omawianych usług.

Dostawcy tych usług korzystają z plików cookie, znaczników pikselowych lub innych technologii do gromadzenia i przechowywania Informacji, np. godzina wejścia na stronę, odwiedzone strony, czas spędzony na każdej stronie Strony internetowej, identyfikatory urządzeń, typ używanego systemu operacyjnego oraz inne ewentualnie odwiedzane strony internetowe.

 • Mogą oni łączyć informacje gromadzone na podstawie interakcji użytkownika z Usługami z Danymi osobowymi zbieranymi z innych źródeł. Nie łączymy informacji zgromadzonych za pomocą usług analitycznych z Danymi osobowymi użytkownika. Usługi analityki internetowej i automatyzacji marketingowej można zablokować tak, by nie rozpoznawały użytkownika podczas kolejnej wizyty na naszej Stronie internetowej poprzez dezaktywację plików cookie stron trzecich w przeglądarce internetowej.
 • Formularze online: zgromadzone przez nas Dane osobowe użytkownika są zabezpieczone w naszej bazie danych i przechowywane na portalach dla ośrodków w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do potencjalnych uczestników i kontaktu z nimi umożliwiającego sprawdzenie kwalifikowalności do tego badania.
 • Pliki cookie Strony internetowej: my oraz nasi dostawcy usług analityki internetowej i automatyzacji marketingowej gromadzimy informacje na temat użytkownika. Informacje te mogą dotyczyć adresu protokołu internetowego (IP) używanego przez urządzenie użytkownika, godziny oraz długości czasu pozostawania na Stronie internetowej, stron przeglądanych na naszej Stronie internetowej oraz strony odwiedzanej bezpośrednio przed otwarciem naszej strony. Wykorzystujemy te informacje wyłącznie w celu pomiaru aktywności na Stronie internetowej i opracowywania sposobów udoskonalania naszej Strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie, prosimy zapoznać się z naszą Polityką w zakresie plików cookie i podobnych technik śledzenia.
 • Rozmowa telefoniczna i wiadomości tekstowe: jeśli użytkownik spełni wymogi badania, może się z nim skontaktować (za zgodą użytkownika) członek personelu z ośrodka badawczego w celu omówienia udziału w badaniu. Podając za pośrednictwem Usług swój numer telefonu i/lub adres e-mail, użytkownik wyraża zgodę na kontakt.

Tryb bez śledzenia

Tryb bez śledzenia (Do Not Track, DNT) to opcja w ustawieniach prywatności, którą użytkownicy mogą wybrać w niektórych przeglądarkach internetowych i tym samym zrezygnować z funkcji śledzenia na stronach internetowych i w serwisach internetowych. Nasze Usługi nie reagują na polecenie włączenia trybu bez śledzenia.

Jak wykorzystujemy dane użytkownika

ClinEdge traktuje prywatność użytkownika z pełną powagą i będzie wykorzystywać jego Dane osobowe wyłącznie do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności lub w przypadku, gdy istnieje taki wymóg prawny. Będziemy przechowywać Dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne i w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w następujących celach i z następujących powodów:

 • wykorzystujemy Dane osobowe użytkownika na potrzeby świadczenia Usług ClinEdge, poprawy ich jakości oraz dalszego ich rozwijania;
 • wykorzystujemy Dane osobowe użytkownika w celu kontaktowania się z nim, udzielania odpowiedzi na pytania albo przekazywania żądanych przez niego informacji;
 • gromadzimy Dane osobowe użytkownika na potrzeby badania oraz procesu kwalifikacji do udziału w badaniu;
 • gromadzimy i przechowujemy Dane osobowe użytkownika ze względu na wyrażenie przez niego zainteresowania udziałem w badaniu klinicznym;
 • Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane do egzekwowania naszych zasad, polityk i postanowień umów prawnych, jak również w celu umożliwienia zastosowania się do decyzji i nakazów sądowych oraz wspierania działań organów ścigania;
 • Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane w celu zapobiegania oszustwom, sprzeniewierzeniom, naruszeniom, kradzieży tożsamości, cyberatakom naruszającym bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz wszelkim innym niewłaściwym sposobom wykorzystywania Danych osobowych i Usług;
 • Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane do podjęcia wszelkich działań w związku ze sporem prawnym bądź postępowaniem sądowym.

Będziemy przechowywać Dane osobowe użytkownika tylko przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji lub materiałów marketingowych, może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie i poprosić o usunięcie swojego adresu e-mail z naszych list mailingowych albo zrezygnować z subskrypcji naszych biuletynów, kierując rezygnację na adres: privacy@clin-edge.com .

Przesyłanie informacji poza granice państwa

Będziemy przechowywać i przetwarzać Dane osobowe użytkownika w Stanach Zjednoczonych, na naszych stronach usługowych zamieszczonych w chmurze. Od czasu do czasu będziemy podejmować decyzje operacyjne, które będą miały wpływ na strony internetowe, na których przechowujemy informacje umożliwiające identyfikację tożsamości. Dopilnowujemy, aby nasi dostawcy usług hostingowych zobowiązywali się do zapewnienia odpowiedniego poziomu poufności i bezpieczeństwa.

Jeśli użytkownik zamieszkuje w jurysdykcji, w której przekazywanie Danych osobowych do innej jurysdykcji wymaga zgody, wyraża on jednoznaczną zgodę na takie przekazywanie.

W zakresie wymaganym w przepisach UE/Wielkiej Brytanii dotyczących ochrony danych osobowych przesyłanie danych osobowych do naszych dostawców usług hostingowych w USA podlega certyfikatowi przyznanemu dostawcy usług hostingowych w ramach wiążących reguł korporacyjnych (Binding Corporate Rules, BCR). BCR to specyficzne dla danej firmy, obowiązujące w całej grupie polityki ochrony danych zatwierdzone przez europejskie organy ochrony danych mające na celu ułatwienie międzynarodowego transferu danych osobowych z EOG i Wielkiej Brytanii do innych krajów. BCR uważane są za złoty standard mechanizmów przekazywania danych UE/Wielkiej Brytanii, po części dlatego, że obieranie BCR jako podstawy dla prawomocnego mechanizmu przekazywania danych wymaga szerokich konsultacji z europejskimi organami ochrony danych, które zatwierdzają go w oparciu o ścisłe zasady ochrony prywatności.

W zakresie niezbędnym na mocy przepisów i regulacji UE dotyczących prywatności wdrożymy dodatkowe instrumenty dalszego przekazywania danych, takie jak rola Administratora zarządzającego standardowymi klauzulami umownymi.

Udostępnianie Danych osobowych użytkownika

Dane osobowe użytkownika będą udostępniane w następujących sytuacjach:

 • w przypadku zawierania umowy lub nawiązania współpracy ze stroną trzecią w celu świadczenia usług w naszym imieniu, w tym także tworzenia i utrzymywania niniejszych Usług. od wszystkich stron trzecich wymagamy, aby przetwarzały Dane osobowe użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującymi ustawami o ochronie danych;
 • w przypadku udostępniania Danych osobowych użytkownika ośrodkom badawczym na potrzeby procesu kwalifikacji do badania i nawiązania kontaktu z zainteresowanymi pacjentami;
 • w przypadku udostępniania Danych osobowych stronom trzecim w związku ze sprzedażą naszej firmy (w tym w przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży całości lub istotnej części naszych aktywów, zmian w zakresie zarządzania firmą, niewypłacalności lub w związku z postępowaniem upadłościowym);
 • ponadto, udostępniamy Informacje zbiorcze stronom trzecim, z tym że w takiej sytuacji stosujemy standardowe środki branżowe oraz odpowiednie wytyczne prawne i techniczne, aby nie dopuścić do możliwości zidentyfikowania tożsamości użytkownika.

Możliwość wyboru i kontrola nad danymi

Użytkownik ma możliwość wyboru i korzystania z pewnych środków kontroli w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania swoich danych, w tym ma prawo do żądania dostępu do przechowywanych przez nas Danych osobowych użytkownika, które możemy skorygować, jeśli okażą się niedokładne, niekompletne lub nieaktualne, albo do ich usunięcia.

W każdej chwili użytkownik może skorzystać z następujących opcji rezygnacji:

 • sprzeciwić się przekazywaniu swoich Danych osobowych stronom trzecim innym niż strony trzecie pomagające nam wykonywać zadania opisane w niniejszej polityce, lub
 • sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich Danych osobowych w celu, który jest znacząco różny od celów, dla których pierwotnie zebraliśmy takie informacje na podstawie niniejszej Polityki prywatności, albo od celów, które Użytkownik zaakceptował na późniejszym etapie.

Po złożeniu przez użytkownika wniosku o rezygnację, będziemy mogli w każdej chwili usunąć jego Dane osobowe albo pozbawić je elementów identyfikujących i poprosić Użytkownika o przerwanie korzystania ze Strony internetowej.

Po zakończeniu lub wygaśnięciu Usług, przestaniemy gromadzić Dane osobowe pochodzące od użytkownika albo dotyczące jego osoby. Niemniej jednak będziemy przechowywać i nadal wykorzystywać lub udostępniać Dane osobowe użytkownika zgodnie z zasadami przechowywania danych zamieszczonymi w naszej Polityce prywatności.

Użytkownik może egzekwować prawo do możliwości wyboru i korzystania ze środków kontroli albo poprosić o dostęp do swoich Danych osobowych, zmieniając ustawienia na swoim profilu lub kontaktując się z nami, pisząc na adres: privacy@clin-edge.com , bądź też postępując zgodnie z instrukcjami przekazanymi w wiadomości wysłanej do użytkownika.

Będziemy musieli poprosić użytkownika o podanie pewnych danych uwierzytelniających, aby upewnić się, że jest osobą, za która się podaje, i w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo podejmiemy w dobrej wierze wszelkie wysiłki aby zlokalizować Dane osobowe, o dostęp do których wnioskuje użytkownik.

Możemy usunąć Dane osobowe użytkownika poprzez pozbawienie ich wszelkich elementów identyfikujących i tym samym przekształcić identyfikujące użytkownika dane w dane zanonimizowane.

Należy pamiętać, że w przypadku braku zgody na zbieranie Danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić użytkownikowi określonych produktów i usług, a niektóre z naszych usług mogą nie uwzględniać zainteresowań i preferencji użytkownika. W przypadku pytań dotyczących konkretnych przechowywanych bądź przetwarzanych przez nas Danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem privacy@clin-edge.com.

Bezpieczeństwo i integralność danych

Bezpieczeństwo, integralność i poufność Danych osobowych użytkownika mają dla nas duże znaczenie.

Wdrożyliśmy techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem i modyfikacją, w tym: SSL, TLS, szyfrowanie, pseudonimizacja, ograniczenie dostępu, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, zapory sieciowe i zabezpieczenie antywirusowe/przeciwko szkodliwemu oprogramowaniu.

Od czasu do czasu sprawdzamy nasze procedury bezpieczeństwa w celu rozważenia zastosowania odpowiednich nowych metod i rozwiązań technologicznych. Należy jednak pamiętać, że pomimo naszych najlepszych starań, żadne środki bezpieczeństwa nie są idealne i nie stanowią całkowicie szczelnej bariery, zatem nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że Usługi będą odporne na jakiekolwiek niewłaściwe działania, błędy systemu, niezgodne z prawem przechwycenie lub dostęp, lub inne rodzaje nadużyć i niewłaściwych zastosowań.

Bezpieczeństwo Danych osobowych użytkownika zależy również od jego samego. W przypadku gdy użytkownik otrzymał (lub wybrał) nazwę użytkownika lub hasło dostępu do pewnych części naszej Strony internetowej, jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła. Nie wolno udostępniać swojego hasła innym osobom.

Okres przechowywania Danych osobowych użytkownika

ClinEdge przechowuje Dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne w celu spełnienia naszych obowiązków wynikających z prawa, przy czym, żeby je spełnić, stosujemy się do rygorystycznych polityk kontroli i przechowywania danych.

W każdym przypadku, przez cały okres wykorzystywania Danych osobowych użytkownika na potrzeby świadczenia naszych Usług, będziemy przechowywać informacje dotyczące Użytkownika, chyba że prawo będzie wymagało od nas ich usunięcia lub zdecydujemy się je usunąć zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

W niektórych przypadkach będziemy musieli przechowywać Dane osobowe użytkownika (imię i nazwisko, dane kontaktowe) przez okres co najmniej 6 lat, a po upływie tego czasu dane te zostaną zniszczone.

Jeśli będziemy przechowywać Dane osobowe użytkownika w jakimkolwiek uzasadnionym celu biznesowym innym niż świadczenie Usług, dołożymy starań, aby ograniczyć dostęp do takich informacji i ograniczyć czas ich przechowywania do minimum.

Dane zbiorcze pozbawione elementów identyfikujących będziemy przechowywać przez czas nieograniczony, a kiedy nie będziemy już musieli przetwarzać tych informacji – usuniemy bądź zanonimizujemy potencjalnie identyfikowalne informacje na tyle, na ile będzie to uzasadnione.

Dzieci poniżej 13. roku życia

Większość usług dostępnych na tej Stronie internetowej jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat oraz opiekunów osób w wieku poniżej 18 lat. Każda osoba chcąca uzyskać informacje o naszych usługach musi mieć ukończone 18 lat.

Nie będziemy świadomie gromadzić, wykorzystywać ani ujawniać Danych osobowych osób nieletnich poniżej 18. roku życia bez wcześniejszego uzyskania zgody osoby posiadającej władzę rodzicielską w drodze bezpośredniego kontaktu pozainternetowego.

Przekażemy rodzicowi lub opiekunowi powiadomienie o konkretnych rodzajach Danych osobowych gromadzonych od osoby nieletniej oraz uszanujemy ewentualną decyzję o sprzeciwieniu się dalszemu gromadzeniu, wykorzystywaniu i przechowywaniu takich informacji.

Przestrzegamy przepisów mających na celu ochronę dzieci. Jeśli dowiemy się, że nieświadomie gromadzimy Dane osobowe pochodzące od osób poniżej 13. roku życia, podejmiemy komercyjnie zasadne wysiłki w celu usunięcia takich informacji z naszej bazy danych.

Rodzice bądź opiekunowie niepełnoletnich dzieci, które przekazały nam swoje Dane osobowe, mogą się z nami skontaktować w celu złożenia prośby o usunięcie takich danych, pisząc na adres: privacy@clin-edge.com.

Prawa użytkownika w zakresie ochrony danych

Przetwarzanie Danych osobowych użytkownika opiera się na następujących podstawach prawnych:

 • wszelkie przetwarzanie Danych osobowych, które nie jest zgodne z niżej przedstawionymi przepisami wynika ze zgody Użytkownika;
 • będziemy przetwarzać Dane osobowe użytkownika w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa oraz w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika i innych osób;
 • nasze uzasadnione interesy, które, naszym zdaniem, uwzględniają podstawowe prawa i swobody użytkownika, i służą następującym celom:
 • komunikowanie się z użytkownikiem, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego, w ramach którego użytkownik korzysta z naszych Usług albo nawiązuje z nami kontakt za pośrednictwem Strony internetowej bądź innych zasobów cyfrowych;
 • zapewnienie cyberbezpieczeństwa;
 • działania w zakresie wsparcia, relacji z klientami i usługami oraz Stroną internetową;
 • usprawnianie i polepszanie doświadczeń użytkownika w korzystaniu z Usług i Strony internetowej;
 • wykrywanie oszustw i niewłaściwe korzystanie z Usług i Strony internetowej.

Użytkownik ma prawo dostępu do wszelkich swoich Danych osobowych, które przetwarza spółka ClinEdge oraz do żądania informacji dotyczących:

 • rodzaju przechowywanych Danych osobowych na temat użytkownika;
 • celów przetwarzania;
 • kategorii Danych osobowych, o których mowa;
 • odbiorców, którym Dane osobowe były/będą ujawniane;
 • planowanego czasu przechowywania Dane osobowych użytkownika;
 • źródła danych, w przypadku pozyskania danych użytkownika ze źródła pośredniego.

Jeśli użytkownik uzna, że przechowywane na jego temat dane są niekompletne lub niedokładne, ma prawo poprosić nas o korektę i/lub uzupełnienie tych informacji. Postaramy się jak najszybciej podjąć takie działania, chyba że istnieje uzasadniony powód, dla którego nie jest to możliwe, o czym poinformujemy użytkownika.

Użytkownik ma również prawo zażądać usunięcia swoich Danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania (w stosownych przypadkach) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych; a także wyrazić sprzeciw wobec wszelkich bezpośrednich realizowanych przez nas działań marketingowych (dodatkowe informacje na temat tego prawa można znaleźć w punkcie „Możliwość wyboru i kontrola nad danymi” w niniejszej Polityce prywatności).

W stosownych przypadkach użytkownik ma prawo do przenoszenia danych i prawo do uzyskania informacji o zastosowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu sprawującego nadzór nad danymi osobowymi w miejscu jego stałego zamieszkania, w miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia zasad RODO.

Mieszkańcy UE

ClinEdge LLC wyznaczyła EU Business Partners jako swojego przedstawiciela na terenie UE w celu zastosowania się do artykułu 27 RODO. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych użytkownika może on skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem na terenie UE, a także z ClinEdge LLC. Dane kontaktowe są następujące:

 

EU Business Partners

10 Ashe Street, Clonakilty, County Cork, P85 E4303, Irlandia

info@eubusinesspartners.com

Flor McCarthy, dyrektor

 

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii

 

ClinEdge LLC wyznaczyła UK GDPR Representatives Limited jako swojego przedstawiciela w Wielkiej Brytanii w celu zastosowania się do artykułu 27 odpowiednika RODO obowiązującego w Wielkiej Brytanii (UK GDPR). W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych użytkownika może on skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem ds. GDPR na terenie Wielkiej Brytanii, a także z ClinEdge LLC. Dane kontaktowe są następujące:

 

UK GDPR Representatives Limited

7 Bell Yard, London, WC2A 2JR, Wielka Brytania

info@ukgdprrepresentative.com

Flor McCarthy, dyrektor

Wnioski te można złożyć za pośrednictwem Internetu: https://clin-edge.com/data-subject-requests-gdpr/ lub pocztą tradycyjną: 108 Myrtle St, Quincy, MA, 02171 Attention: DPO

W przypadku otrzymania od użytkownika prośby o skorzystanie z powyższych praw będziemy musieli w zasadnym stopniu uwierzytelnić jego tożsamość i lokalizację. Poprosimy o podanie danych uwierzytelniających w celu upewnienia się, że użytkownik jest osobą, za którą się podaje, i zadamy pytania, aby dowiedzieć się, jaki jest charakter i zakres prośby.

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów – informacje dla konsumentów z Kalifornii

Ta część zawiera szczegółowe informacje dla mieszkańców stanu Kalifornia („konsumentów”), zgodnie z wymogami prawa dotyczącego ochrony prywatności w stanie Kalifornia, i ma na celu spełnienie wymogów ustawy o ochronie prywatności konsumentów w stanie Kalifornia (California Consumer Privacy Act, „CCPA”), która wymaga od nas przekazania konsumentom określonych informacji na temat sposobu postępowania gromadzonymi przez nas Danymi osobowymi.

 

Gromadzone przez nas Dane osobowe

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy gromadziliśmy od konsumentów Dane osobowe w ramach następujących kategorii:

 • kategorie i identyfikatory i Danych osobowych wymienione w kalifornijskiej Ustawie o dokumentacji klientów (kalifornijski kodeks cywilny – Cal. Civ. Code § 1798.80(e)). Obejmują one imię i nazwisko, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, adres protokołu internetowego oraz służbowy adres e-mail;
 • informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych, w tym m.in. historia przeglądania, historia wyszukiwania oraz informacje dotyczące interakcji konsumenta ze Stroną internetową;
 • wnioski wyciągnięte z którejkolwiek z informacji określonych powyżej w celu utworzenia profilu konsumenta odzwierciedlającego jego preferencje i cechy.

 

Kategorie źródeł Danych osobowych

Wymienione powyżej kategorie Danych osobowych uzyskujemy z następujących kategorii źródeł:

 

 • bezpośrednio i pośrednio od użytkownika odwiedzającego Stronę internetową;
 • od stron trzecich, jak opisano powyżej.

 

Cele wykorzystywania Danych osobowych

Kategorie Danych osobowych opisane powyżej są gromadzone i ujawniane w celach opisanych w części „Jak wykorzystujemy dane użytkownika” powyżej.

 

Nasze praktyki wykorzystywania i ujawniania informacji

Ujawniamy Dane osobowe stronom trzecim w celach biznesowych, jak opisano powyżej w części zatytułowanej „Udostępnianie danych osobom trzecim” w niniejszej Polityce prywatności.

 

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy ujawniliśmy następujące kategorie Danych osobowych do celów biznesowych:

 • identyfikatory;
 • dane związane z korzystaniem z Internetu lub innych podobnych sieci;
 • wnioski. 

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy firma ClinEdge LLC nie sprzedała Danych osobowych użytkownika.

 

Kalifornijskie prawa konsumenta

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków użytkownik ma prawo złożyć następujące wnioski bezpłatnie, maksymalnie dwa razy na 12 miesięcy:

 • wykreślenie: prawo do żądania usunięcia własnych Danych osobowych, które zgromadziliśmy na temat użytkownika, z zastrzeżeniem określonych wyjątków, oraz usunięcia takich danych osobowych;
 • prawo do informacji: prawo do żądania ujawnienia przez nas określonych informacji na temat sposobu przetwarzania przez nas Danych osobowych użytkownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym:
 • kategorii gromadzonych Danych osobowych;
 • kategorii źródeł gromadzonych Danych osobowych;
 • celów biznesowych i/lub komercyjnych związanych z gromadzeniem i sprzedażą Danych osobowych;
 • kategorii stron trzecich, którym ujawniliśmy lub udostępniliśmy Dane osobowe użytkownika;
 • kategorii Danych osobowych, które ujawniliśmy lub udostępniliśmy stronie trzeciej w celach biznesowych;
 • kategorii stron trzecich, którym udostępniono Dane osobowe konsumenta;
 • konkretnych Danych osobowych, które gromadzimy od użytkownika.

 

Przesyłanie wniosków

Użytkownik może złożyć wniosek o usunięcie lub przekazanie informacji, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 857-496-0054 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@clin-edge.com; odpowiemy na możliwe do zweryfikowania wnioski otrzymane od konsumentów z Kalifornii zgodnie z wymogami prawa. Poprosimy również o dodatkowe informacje niezbędne do weryfikacji lub przetworzenia wniosku. Możemy również przeprowadzać kontrole, w tym w ramach usług weryfikacji tożsamości świadczonych przez strony trzecie, w celu weryfikacji tożsamości użytkownika przed podjęciem jakichkolwiek działań dotyczących Danych osobowych. Odpowiemy w sposób merytoryczny na możliwe do weryfikacji wnioski w ciągu 45 dni, chyba że potrzebny będzie dodatkowy czas (do 45 dodatkowych dni), w którym to przypadku przekażemy użytkownikowi stosowną informację. Jeśli uznamy, że wniosek użytkownika wymaga opłaty, poinformujemy użytkownika o powodach takiej decyzji i przed wypełnieniem wniosku przedstawimy kosztorys.

Uzyskiwanie dostępu lub korygowanie danych użytkownika

Użytkownik może poprosić o dostęp do przekazanych nam Danych osobowych, o ich korektę bądź usunięcie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@clin-edge.com. Jeśli uznamy, że zmiana naruszałaby jakiekolwiek przepisy prawa lub wymogi prawne lub skutkowałaby niepoprawnością danych, możemy nie zrealizować prośby użytkownika o korektę informacji.

Jeśli na podstawie prośby użytkownika będziemy musieli usunąć jego Dane osobowe, minie pewien okres, zanim całkowicie usuniemy pozostałe kopie Danych osobowych z naszych aktywnych serwerów i systemów kopii zapasowych.

Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania Danych osobowych użytkownika lub niniejszej Polityki prywatności użytkownik może się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adresprivacy@clin-edge.com, telefonicznie, pod numerem 857-496-0054, lub wysyłając pismo na adres: ClinEdge, Attn: Bob Place, 108 Myrtle Street, Suite 201, Quincy, MA 02171.

3589262.2/2818-10

wer. 1.0 1 stycznia 2021 r.

 

Select your language:

OK